www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv dokumentů > Zápisy 2012 > Zápis č. 12

Zápis č. 12

Zápis č.12/2012

ze  zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 27.12.2012

 

Přítomni :  p.Bursa Vladimír,p. Fiala Tomáš,p.Mazal Bronislav

     p.Sklenář Josef, p. Hatina František, p.Říhánek Jiří, p.Suchý Marek

Nepřítomen: X

Počet přítomných zastupitelů – 7

Hosté :X

 

 

Program :

    1) Zahájení a schválení programu 

     2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Schválení rozpočtu obce Sebečice na rok 2013

4) Usnesení a závěr

 

Průběh jednání:

Zahájil starosta obce v 18.00 hod., který seznámil zastupitele s programem, který byl řádně vyvěšen na el.ÚD.

1)      Zahájení a schválení navrženého programu

Po zahájení bylo hlasováno o programu

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se : 0

Program jednání byl schválen.

 

2)      Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Ověřovatelem byl navržen p. Hatina František a p. Suchý Marek. Zapisovatelem p. B.Mazal.

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se : 0

 

 

3)      Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtem obce na rok 2013, který byl vyvěšený na úřední desce od 12.12. 2012 do 27.12.2012, do současné doby neobdržel žádné pozměňovací návrhy z řad občanů a navrhuje předložený návrh rozpočtu obce Sebečice na rok 2013 tak, jak byl vyvěšen na úřední desce, ke schválení zastupitelstvem obce Sebečice. Příjmy v tis. Kč -  1 348,05

                                                         Výdaje  v tis. Kč – 1 128,02                                                  

Hlasování:                 pro: 7             proti: 0           zdrželi se : 0

 Rozpočet obce Sebečice na rok 2013, který je přílohou Zápisu č. 12/2012 zastupitelstva obce Sebečice byl schválen.

 

 

 

 

 

 

- 2 –

 

9) Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání ZO konané dne 27.12.2012 č. 12/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1)      Ověřovatele zápisu p. Hatinu Františka,pana Suchého Marka a zapisovatelem p.Bronislava Mazala

2)    Rozpočet obce Sebečice na rok 2013

 

Příloha – Rozpočet obce Sebečice na rok 2013 

Zasedání bylo ukončeno ve 18,30 hod.

Příští zasedání ZO  5.2.2013 v 18.00 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………….       ……………………………………..

                                   Hatina František                                Suchý Marek

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Starosta obce Sebečice

                                                                                        Vladimír Bursa

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142912