www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet rok 2012 > Schválený rozpočet obce na r.2012 > Schválený rozpočet obce na r. 2012 - výdaje

Schválený rozpočet obce na r. 2012 - výdaje

 

Návrh rozpočtu obce Sebečice na rok 2012
Výdaje v tis. Kč
Lesní hospodářství 100,00
1037 5171 Oprava lesních cest 100,00
Silnice 51,26
2212 5169 Místní komunikace - nákup služeb 20,00
2212 5139 Nákup materiálu 10,00
2212 5171 Opravy a udržování 20,00
2221 5193 Provoz veřej.silniční dopravy 1,26
Vodní hospodářství 220,00
2310 5171 Opravy a udržování 5,00
2310 5169 Pitná voda - nákup služeb 25,00
2321 5171 Obnova kanalizace a vodovodu 30,00
2341 5169 Vodní díla - rybník Biskoupky +Sebečice 160,00
Nebytové hospodářství 5,00
3613 5154 Elektrická energie (hasičárna, kult.m.) 5,00
Bytové hospodářství 16,20
3612 5171 Opravy a udržování 15,00
3612 5154 Elektrická energie - spol.prostory 1,20
Územní plánování 50,00
3635 6119 Územní plán 50,00
Záležitosti kultury 12,10
3399 5169 Nákup služeb 0,50
3399 5139 Nákup materiálu  1,00
3399 5194 Dárkové balíčky 7,60
3399 5492 Finanční dary - novorozenci 3,00
Veřejné osvětlení 48,50
3631 5154 Elektrická energie 37,50
3631 5171 Opravy a udržování 6,00
3631 5139 Nákup materiálu 3,00
3631 5021 Mzdy - OON 2,00
Sběr a svoz komunálního odpadu 58,06
3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu 2,00
3722 5362 Platby daní a poplatků (Hůrka) 2,26
3722 5169 Nákup služeb 40,00
3722 5229 Polygon 13,80
Péče o vzhled obce 312,00
3745 5139 Nákup materiálu 6,00
3745 5156 PHM 8,00
3745 5169 Nákup služeb 5,00
3745 5171 Opravy a udržování 8,00
3745 6121 Rekonstrukce kapliček 265,00
3745 5021 Mzdy - OON 20,00
Požární ochrana 20,00
5512 5321 SDH Radnice 20,00
Rezervy - krizové situace 1,00
5212 5901 Živelné pohromy, povodně - rezerva 1,00
Zastupitelstvo obce 136,40
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 118,00
6112 5032 Zdravotní pojištění 10,00
6112 5167 Školení 1,40
6112 5173 Cestovné 7,00
Činnost místní správy 297,70
6171 5021 Mzdy - OON 76,80
6171 5136 Knihy, učební pomůcky  a tisk 1,50
6171 5137 DHDM 30,00
6171 5139 Nákup materiálu 5,00
6171 5154 Elektrická energie 98,00
6171 5161 Služby pošt 1,00
6171 5162 Služby telekom.a radiokom. 10,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1,40
6171 5169 Nákup ostatních služeb 30,00
6171 5171 Opravy a udržování 5,00
6171 5173 Cestovné 17,00
6171 5175 Pohoštění 10,00
6171 5229 MAS Světovina, Rokycanská nem. 6,00
6171 5329 Ost.trans.obcím - Mikroregion 6,00
Finanční operace 13,62
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6,50
6320 5163 Pojistka obce  7,12
Finanční vypořádání minulých let - volby 0,35
6402 5366 Vratka - dotace na Sčítání lidu 0,35
       
Celkem 1 342,19
  8124 Splátka úvěru - tepelné čerpadlo 58,09
Výdaje obce celkem 1 400,28
       
Návrh rozpočtu vyvěšen  dne: 19.11.2011  
       
Návrh rozpočtu sejmut dne: 6.12.2011  
       
Rozpočet Obce Sebečice schválen na zasedání zastupitelstva dne 6.12.2011.
       
       
       
       
       
       

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140280