www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Program veř. zasedání 14.2.2012

  O B E C  S E B E Č I C E

Sebečice č. 43, 338 08 Zbiroh

Tel.: 371 796 253, e-mail: ousebecice@seznam.cz, IČO : 00573914

    

 

 

 

                                                                                 

       

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva obce Sebečice se koná dne 14.2.2012 v 18.00 hod

v kanceláři Obec.úřadu Sebečice č.43

 

 

 

P r o g r a m :

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

3/ Došlá a odeslaná pošta

4/  Zpráva fin. výboru – hospodaření obce v r. 2011

5/ Schválení inventarizace za r. 2011

6/ Odpověď p.J. Říhánkovi na jeho dopisy

7/ Projednání postupu při uzavírání náj.smluv na pozemky obce a nemovitosti

8/ Návrh p. Sklenáře na odvolání p. Fialy z  funkce místostarosty

9/ Návrh rozpočtu MR na rok 2012

10/ Úprava lesních cest – projednání nabídek na opravu

11/Diskuse k projednávaným bodům programu

11/ Usnesení a závěr

 

 

V Sebečicích 3.2.2012                                                               

 

 

…………………………………

                                                                  Starostka obce Věra Králová

Vyvěšeno: 4.2.2012   

 Sejmuto:

 

 

                                                                    

                                                                        

 

                                                                       

                                                                

 

 

 

 

Program veř. zasedání 14.2.2012

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913