www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Program veř.zasedání 6.12.2011

  O B E C  S E B E Č I C E

Sebečice č. 43, 338 08 Zbiroh

Tel.: 371 796 253, e-mail: ousebecice@seznam.cz, IČO : 00573914

    

 

 

 

                                                                                 

       

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva obce Sebečice se koná dne 6.12.2011 v 18.00 hod

v kanceláři Obec.úřadu Sebečice č.43

 

 

 

P r o g r a m :

 

1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání

3/ Došlá a odeslaná pošta

4/ Poplatky za svozy popelnic a  informace  o nákupu svoz.známek

5/ Schválení rozpočtu na rok 2012

6/ Odsouhlasení pronájmu rybníku - informace

7/ Schválení odpisového plánu, plánu inventur a invent.směrnice

8/ Jmenování inventarizační komise

9/ Schválení rozpoč.opatření č. 3/2011

10/ Oprava lesní cesty – přizván p. Jaroš

13/ Diskuse k projednávaným bodům programu

14/ Usnesení a závěr

 

 

V Sebečicích 25.11.2011                                                               

 

 

…………………………………

                                                                  Starostka obce Věra Králová

Vyvěšeno: 26.11.2011   

 Sejmuto:

 

 

                                                                    

                                                                        

 

                                                                       

Program veř.zasedání 6.12.2011

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140279