www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Závěrečný účet MR za rok 2010

 

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2010

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

(údaje jsou v tis. Kč)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

 

rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2010

Třída 1 - Daňové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

0,00

28,79

28,79

28,79

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

285

283,96

568,96

568,96

Příjmy celkem

285

312,75

597,75

597,75

Třída 5 - Běžné výdaje

120

28,73

148,73

148,72

Třída 6 - Kapitálové výdaje 0

0,00

569,66

569,66

569,66

Výdaje celkem

120

598,39

718,39

718,38

Saldo: Příjmy-výdaje

165

-285,64

-120,64

-120,63

Třída 8 - financování

-165

285,64

120,64

120,63

Přijaté úvěry a půjčky

0,00

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěrů

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond rezerv

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond xx

0,00

0,00

0,00

0,00

Financování celkem

-165

285,64

120,64

120,63

 

2) Komentář

Rozpočet příjmů byl splněn na 209,7% schválených a na 100% upravených. příjmů. Byly uhrazeny všechny faktury, čl. příspěvky a příspěvky na společné projekty.

Rozpočet výdajů byl splněn na 598,7% schválených a na 100% upravených výdajů. Byly uhrazeny všechny faktury.

 

3) Účelové fondy

Účelové fondy dobrovolný svazek obcí netvoří.

 

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

DSO neměl v roce 2010 žádné závazky vůči státnímu rozpočtu. Vztahy k ostatním rozpočtům veřejné úrovně byly vypořádány (dotace od KÚPK –280 tis. Kč na výstavbu kotců v obci Němčovice)

 

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radnicko za rok 2010

Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení finanční kontroly KÚPK, pověření přezkoumáním byly kontrolorky Markéta Kašparová a Jiřina Lišková. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 15.3.2011. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 10.11.2010.

Zpráva o přezkoumání je součástí závěrečného účtu.

 

Závěr zprávy:

Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2010

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Radnicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

6) Peněžní prostředky na BÚ k 31.12.2010: 6 981,40 Kč

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet MR za rok 2010

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913