www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Návrh rozpočtu Mikroreg.Radnicko na r.2011

Návrh rozpočtu Mikroreg.Radnicko na r.2011

 

Zápis ze zasedání předsednictva MR  dne 8.2.2011 v kanceláři OÚ Břasy

 

Přítomni: dle presenční listiny

Na programu bylo:

 

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Návrh rozpočtu MR na rok 2011

 

  1. 3.    NÁVRH    Rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2011

 

 

Zůstatek k 31.12.2010                                                                       6.981,40 Kč

 

 

Příjmy

 

Členské příspěvky od obcí Mikroregionu                                         291.120,-- Kč

Úroky                                                                                                     100,-- Kč               

Příjmy celkem                                                                                291.220,-- Kč

 

 

Výdaje

 

Provoz útulku pro psy                                                                     100.000,-- Kč 

Výdaje na činnost pečovatele                                                          100.000,-- Kč

Rozšíření útulku                                                                             166.000,-- Kč

Účetní program – upgrade Fenix                                                         5.000,-- Kč

Ostatní služby                                                                                     5.000,-- Kč

Služby pošt                                                                                          3.000,-- Kč

Pojištění (autovlek)                                                                               223,-- Kč

Služby peněžního ústavu                                                                    3.000,-- Kč

 

Výdaje celkem                                                                                382.223,-- Kč

 

Rozdíl                                                                                          -   91.003,-- Kč

 

Schodek rozpočtu bude pokryt dotací z PSOV, která byla podána, v případě nepřiznání uvedené dotace, nebude realizován projekt rozšíření útulku. Členské obce vyvěsí návrh rozpočtu na své úřední desky 15 dní před konáním sněmu a kopii rozpočtu s vyznačení doby vyvěšení a sejmutí přinesou sebou na jednání.

 

  1. Pečovatel osloví okolní obce s nabídkou možnosti uzavřít smlouvu na útulek pro psy s tím, že se bude jednat o roční paušální smlouvu s poplatkem 20,-- Kč na trvale žijícího občana v dané obci. Informace o výsledku jednání podá předsednictvu MR.

 

  1. Webové stránky MR. Zavést úřední desku  MR, zajistí pečovatel.

 

  1. Rozhledny: Předsednictvu byly předloženy dvě alternativy, jedna od firmy Inbau a druhá od starosty obce Břasy, předsednictvo pověřuje předsedu projednáním uvedeného projektu datového pokrytí MR z dotačních titulů MAS Světovina.

 

  1. Pečovatel zajistí rozeslání faktur členským obcím na úhradu příspěvků za rok 2011.

 

  1. Příprava sněmu: POZOR ZMĚNA TERMÍNU 17.3. od 17 hodin v Hasičském domě v Radnicích, program: Schválení rozpočtu, pozve se radní pro investice PK (Špilar), zástupce ČSAD a zástupce POVED (pečovatel), způsoby financování projektů MR,

 

  1. Různé: problematika likvidace komunálního odpadu po předpokládaném uzavření skladky Flora 31.12.2012 (konečné naplnění kapacity této skládky)

 

10.  Účetnictví v obcích – personální obsazení obcí do budoucna, připraví Špilar - Kořínek

 

11.  Další předsednictvo 8.3.,

 

 

Zapsal: Ferschmann

Jednání  skončilo 20,30 hodin

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Návštěvnost stránek

142913