www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet rok 2011 > Návrh rozpočtu obce na rok 2011 výdaje

Návrh rozpočtu obce Sebečice na rok 2011
Výdaje v tis. Kč
Rybářství 2,00
1070 5021 Roční odměna - porybný 2,00
Silnice 41,30
2212 5169 Místní komunikace - nákup služeb 10,00
2212 5137 DHDM 10,00
2212 5171 Opravy a udržování 20,00
2221 5193 Provoz veřej.silniční dopravy 1,30
Vodní hospodářství 205,00
2310 5171 Opravy a udržování 10,00
2310 5169 Pitná voda - nákup služeb 15,00
2321 5171 Obnova kanalizace a vodovodu 30,00
2341 6121 Vodní díla - rybník Biskoupky 150,00
Nebytové hospodářství 8,00
3613 5154 Elektrická energie (hasičárna, kult.m.) 8,00
Bytové hospodářství 15,00
3612 5171 Opravy a udržování 15,00
Územní plánování 140,00
3635 6119 Územní plán 140,00
Záležitosti kultury 13,40
3399 5021 Roční odměna - kronikář 3,00
3399 5139 Nákup materiálu  2,00
3399 5194 Dárkové balíčky 8,40
Veřejné osvětlení 40,50
3631 5154 Elektrická energie 29,00
3631 5171 Opravy a udržování 5,00
3631 5139 Nákup materiálu 3,00
3631 5021 Mzdy - OON 3,50
Sběr a svoz komunálního odpadu 56,26
3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu 3,00
3722 5021 Odvoz popelnic 1,00
3722 5362 Platby daní a poplatků 2,26
3722 5169 Nákup služeb 35,00
3722 5229 Polygon 15,00
Péče o vzhled obce 237,00
3745 5139 Nákup materiálu 5,00
3745 5156 PHM 8,00
3745 5169 Nákup služeb 6,00
3745 5171 Opravy a udržování 3,00
3745 6121 Rekonstrukce kapliček 195,00
3745 5021 Mzdy - OON 20,00
Požární ochrana 20,00
5512 5321 SDH Radnice 20,00
Zastupitelstvo obce 115,40
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 100,00
6112 5032 Zdravotní pojištění 9,00
6112 5167 Školení 1,40
6112 5173 Cestovné 5,00
Činnost místní správy 273,90
6171 5021 Mzdy - OON 64,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky  a tisk 1,00
6171 5137 DHDM 30,00
6171 5139 Nákup materiálu 6,00
6171 5154 Elektrická energie 95,00
6171 5161 Služby pošt 1,00
6171 5162 Služby telekom.a radiokom. 10,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1,40
6171 5169 Nákup ostatních služeb 30,00
6171 5171 Opravy a udržování 5,00
6171 5173 Cestovné 10,00
6171 5175 Pohoštění 10,00
6171 5229 MAS Světovina, Rokycanská nem. 6,00
6171 5329 Ost.trans.obcím - Mikroregion 3,50
6171 5362 Platby daní a poplatků 1,00
Finanční operace 13,12
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6,00
6320 5163 Pojistka obce  7,12
Finanční vypořádání minulých let - volby 18,25
6402 5366 Vratka - volby do Parlamentu 6,95
6402 5366 Vratka - volby do zastupitelstev obcí 11,30
Celkem 1 199,13
  8124 Splátka úvěru - tepelné čerpadlo 84,00
Výdaje obce celkem 1 283,13
       
Vyvěšeno: 27.11.2010  
       
Sejmuto      
       
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 výdaje

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281