www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv Úřední desky > Archiv do roku 2012 > Oznámeni o uložení

Oznámeni o uložení

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Masarykovo nám. 1

STŘED

337 01 Rokycany

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í

o místě uložení písemnosti vydané Městským úřadem Rokycany

podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Rokycany oznamuje, že písemnost učená níže uvedené osobě je uložena u finančního odboru Městského úřadu v Rokycanech, kancelář č. 207. Zásilku je možné vyzvednout každý pracovní den v době od 7,00 hodin do konce pracovní doby.

Jméno adresáta (rok narození) číslo písemnosti adresa trvalého pobytu

Hurt Zdeněk (1984) 1945/OFI/10 Sebečice 43

Nebude-li tato písemnost vyzvednuta do 15-ti dnů ode dne vyvěšení, považuje se poslední den lhůty za den doručení (§ 19 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

V Rokycanech dne 16. prosince 2010

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Alena Nováková

vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140281