www.sebecice.cz
Obec Sebečice obce Sebečice a Biskoupky
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet > Rozpočet rok 2010 > Výdaje 2010

Výdaje 2010

 

 

 Schválený rozpočet Obce Sebečice na rok 2010   
Výdaje v tis. Kč   
Rybářství                                                                     2,00
1070 5021 Roční odměna - porybný                     2,00
Silnice                                                                         11,30
2212 5169 Místní komunikace - nákup služeb   10,00
2221 5193 Provoz veřej.silniční dopravy              1,30
Vodní hospodářství                                                 165,00
2310 5171 Opravy a udržování                               20,00
2310 5169 Pitná voda - nákup služeb                  15,00
2321 5171 Obnova kanalizace a vodovodu         30,00
2341 6121 Vodní díla - rybník Biskoupky             100,00
Základní školy                                                           6,65
3113 5321 ZŠ – neinvestiční náklady                   3,50
3111 5321 MŠ – neinvestiční náklady                  1,65
3141 5321 Školní stravování                                  1,50
Bytové hospodářství                                               100,00
3612 5171 Opravy a udržování                              100,00
Územní plánování                                                    140,00
3635 6119 Územní plán                                         140,00
Záležitosti kultury                                                     12,00
3399 5021 Roční odměna - kronikář                       3,00
3399 5139 Nákup materiálu                                      2,00
3399 5194 Dárkové balíčky                                        7,00
Veřejné osvětlení                                                      40,50
3631 5154 Elektrická energie                                 29,00
3631 5171 Opravy a udržování                                  5,00
3631 5139 Nákup materiálu                                      3,00
3631 5021 Mzdy - OON                                               3,50
Sběr a svoz komunálního odpadu                        59,26
3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu                 3,00
3722 5362 Platby daní a poplatků                            2,26
3722 5169 Nákup služeb                                         39,00
3722 5229 Polygon                                                   15,00
Péče o vzhled obce                                                  40,00
3745 5139 Nákup materiálu                                      5,00
3745 5156 PHM                                                            6,00
3745 5169 Nákup služeb                                            6,00
3745 5171 Opravy a udržování                                   5,00
3745 5021 Mzdy - OON                                              18,00
Požární ochrana                                                         20,00
5512 5169 Nákup služeb                                          20,00
Zastupitelstvo obce                                                160,40
6112 5019 Refundace                                                 2,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce   140,00
6112 5032 Zdravodní pojištění                                12,00
6112 5167 Školení                                                        1,40
6112 5173 Cestovné                                                     5,00
Činnost místní správy                                              292,02
6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru       45,00
6171 5021 Mzdy - OON                                               24,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky  a tisk                 1,00
6171 5137 DHDM                                                        40,00
6171 5139 Nákup materiálu                                        6,00
6171 5154 Elektrická energie                                    95,00
6171 5161 Služby pošt                                                  2,00
6171 5162 Služby telekom.a radiokom.                   10,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů                          6,00
6320 5163 Pojistka obce                                              7,12
6171 5167 Služby školení a vzdělávání                      1,40
6171 5169 Nákup ostatních služeb                          30,00
6171 5171 Opravy a udržování                                     5,00
6171 5173 Cestovné                                                      8,00
6171 5175 Pohoštění                                                    5,00
6171 5229 MAS Světovina                                            1,00
6171 5329 Ost.trans.obcím - Mikroregion                3,50
6171 5362 Platby daní a poplatků                              2,00
Celkem                                                                        1 049,13
 8124 Splátka úvěru - tepelné čerpadlo                    84,00
Výdaje obce celkem                                                1 133,13
   
   
Schodek rozpočtu bude hrazen z finančních prostředků z minulých let.   
   
Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2009  

 

 

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Návštěvnost stránek

140283